INNOVA

innovalog

 

 

ACTAS DE COMPROMISO

  Acta de Compromiso 2021
 Acta de Compromiso 2023
                                                      ACTAS Y ASISTENCIAS   2021
     
                                                  EQUIPO TÉCNICO MECIP 2021
                   Nº 001                          Nº 002                     Nº 003
                   Nº 004                          Nº 005                         Nº 006 
     
                                              COMITÉ DE CONTROL INTERNO 2021
                   Nº 001                           Nº 002                     Nº 003
     
                                                           COMITÉ DE ÉTICA 2021
                   Nº 001    
     
                                                      RED DE PLANIFICACIÓN 2021
                   Nº 001    
     
                                                EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO 2021
                   Nº 001                          Nº 002  
     
     
                                                         Acta de Compromiso 2020
                                                   ACTAS Y ASISTENCIAS   2020
                                                    EQUIPO TÉCNICO MECIP 2020
                 Nº 001                 Nº 002                Nº 003 
                 Nº 004                 Nº 005                Nº 006
                 Nº 007                 Nº 008                Nº 009
                                                   COMITÉ DE CONTROL INTERNO 2020
 
               Nº 001               Nº 002                 Nº 003
               Nº 004               Nº 005               Nº 006
                                                             COMITÉ DE ÉTICA 2020
              Nº 001              Nº 002              Nº 003
     
                                               COMITÉ DE BUEN GOBIERNO 2020
              Nº 001    
     
                                                        ACTAS Y ASISTENCIAS   2019
                                                   COMITÉ DE BUEN GOBIERNO 2019
                 Nº 001                Nº 002   Nº 003
                 Nº 004    
                                                 COMITÉ DE CONTROL INTERNO 2019
                Nº 001               Nº 002                 Nº 003 
       Eventos Institucionales Ejecución del PEI                  Nº 004 
                Nº 005               Nº 006                 Nº 007
               Nº 008    
                                                  EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO 2019
                Nº 001                Nº 002                 Nº 003
                Nº 004    
                                                          EQUIPO TÉCNICO MECIP 2019
Nº 001  Nº 002   Nº 003 
Nº 004  Nº 005   Nº 006
Nº 007  Nº 008  Nº 009 
Nº 010 Nº 011 Nº 012
Nº 013 Nº 014   
     
COMITÉ DE ÉTICA 2019 
Nº 001 Nº 002  Nº 003 
Nº 004  Nº 005  
COMITÉ DE DISEÑO DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2019
 Nº 001 Nº 002 Nº 003 
  Nº 004     

   
COMITE DE ALTO DESEMPEÑO 2018
 ACTA Nº 1 ACTA Nº 2  ACTA Nº 3 
 ACTA Nº 4
 COMITÉ DE CONTROL INTERNO 2018
ACTA Nº 001 ACTA Nº 002 ACTA Nº 003 
ACTA Nº 004  Asistencia CCI-CRES ACTA Nº 005 
ACTA Nº 006 Asistencia PEI ACTA Nº 007 
 Asistencia CCI y ETM 1  Asistencia CCI y ETM 2
Asistencia CCI y ETM 3 
 Asistencia CCI y ETM 4    
     
 COMITÉ DE ÉTICA 2018
ACTA Nº 001 ACTA Nº 002  ACTA Nº 003 
 ACTA Nº 004    
 COMITÉ DE BUEN GOBIERNO  2018
 ACTA Nº 001 ACTA Nº 002  ACTA Nº 003 
 ACTA Nº 004
EQUIPO TÉCNICO MECIP 2018
 Nº 1  Nº 2 Nº 3 
 Nº 4  Nº 5 Nº 6 
 Nº 7  Nº 8 Nº 9
 Nº 10 Nº 11  Nº 12 
Nº 13 Nº 14   Nº 15
 Nº 16  Nº 17 Nº 18
 Nº 19    
ASISTENCIA A TALLERES 2018
Nº 1 Nº 2   Nº 3
Nº 4  Nº 5  Nº 6 
Nº 7    
     

COMITÉ DE ALTO DESEMPEÑO 2017 

ACTA Nº 001 ACTA Nº 002  ACTA Nº 003 
     

 COMITÉ DE ÉTICA 2017

 ACTA Nº 001  ACTA Nº 002  
     

COMITÉ DE CONTROL INTERNO 2017

 ACTA Nº 001  ACTA Nº 003 ACTA Nº 005 
ACTA Nº 002 ACTA Nº 004
ACTA Nº 006 
 
EQUIPO TÉCNICO - MECIP / 2017
ACTA Nº 001    ACTA  Nº 007 
ACTA  Nº 002    ACTA  Nº 008 
ACTA  Nº 003   ACTA Nº 009 
ACTA  Nº 004    
ACTA  Nº 005    
ACTA  Nº 006    
 
COMITÉ DE BUEN GOBIERNO 2017
ACTA Nº 001   ACTA Nº 002  ACTA Nº 003 
ACTA DE COMPROMISO 
   Acta de Compromiso 2016  
EQUIPO TÉCNICO - MECIP / 2016
ACTA Nº 001   ACTA Nº 007  
ACTA Nº 002   ACTA Nº 008
ACTA Nº 003   ACTA Nº 009
ACTA Nº 004   ACTA Nº 010
ACTA Nº 005   ACTA Nº 011 
ACTA Nº 006    ACTA Nº 012 
 
  COMITÉ DE BUEN GOBIERNO  2016  
ACTA Nº 001 ACTA Nº 002 Acta 3 CBG 
 

COMITÉ DE CONTROL INTERNO 2016

Acta Nº 001/2016   Acta Nº 004/2016
- Acta Nº 002/2016   Acta Nº 005/2016
Acta Nº 003/2016   - Acta Nº 006/2016 
     

COMITÉ DE CONTROL INTERNO 2015

- Acta Nº 001/2015    
     
EQUIPO TÉCNICO - MECIP / 2015
ACTA Nº 001 ACTA Nº 004 ACTA Nº 007
ACTA Nº 002 ACTA Nº 005 ACTA Nº 008
ACTA Nº 003 ACTA Nº 006 ACTA Nº 009
  ACTA Nº 010